Cum arată fișierul vostru de configurare a shell-ului?

Înainte de fiecare upgrade sau instalare a Ubuntului îmi salvez fișierul de configurare pentru shell, numit bashrc. Asta deoarece am câteva configurări cu care m-am obișnuit și nu vreau să le tot introduc în .bashrc (remarcați punctul din fața numelui) de fiecare dată. Nu sunt cine știe ce comenzi, dar eu m-am obișnuit cu ele.

Unele dintre aceste comenzi le-am luat de pe site-ul Shell-fu.# # dezarhivare diferite tipuri de arhive - http://www.shell-fu.org/lister.php?id=375
extract () {
   if [ -f $1 ] ; then
     case $1 in
            *.tar.bz2) tar xvjf $1 ;;
            *.tar.gz) tar xvzf $1 ;;
            *.bz2) bunzip2 $1 ;;
            *.rar) unrar x $1 ;;
            *.gz) gunzip $1 ;;
            *.tar) tar xvf $1 ;;
            *.tbz2) tar xvjf $1 ;;
            *.tgz) tar xvzf $1 ;;
            *.zip) unzip $1 ;;
            *.Z) uncompress $1 ;;
            *.7z) 7z x $1 ;;
            *) echo "'$1' cannot be extracted via >extract<" ;;
     esac
   else
echo "'$1' is not a valid file"
fi
}
# # upload imagine pe Imgur direct din terminal
imgur(){
for i in "$@";do
  curl -# -F "image"=@"$i" -F "key"="4907fcd89e761c6b07eeb8292d5a9b2a" http://imgur.com/api/upload.xml|\
grep -Eo '<[a-z_]+>http[^<]+'|sed 's/^<.\|_./\U&/g;s/_/ /;s/<\(.*\)>/\x1B[0;34m\1:\x1B[0m /'
done
}

alias ld='ls -al -d * | egrep "^d"' # only subdirectories
alias lt='ls -alt | head -20' # recently changed files

alias md='mkdir -p'
alias rd=rmdir
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'
alias +='pushd .'
alias clean-deborphan='sudo deborphan | xargs sudo apt-get -y remove --purge'

alias ppa-add='sudo add-apt-repository'
alias ppa-purge='sudo ppa-purge'

alias dnsrestart='sudo /etc/init.d/nscd restart'
alias pngcrush='pngcrush -brute -e'

if [ "$PS1" ]; then
complete -cf sudo
fi

alias dpkg="LD_PRELOAD=/home/irinel/tdpkg/libtdpkg.so /usr/bin/dpkg"

alias mount-usb="sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick/"
alias umount-usb="sudo umount /dev/sdb1 /mnt/usbstick/"

#convert -resize 50% input.jpg output.png
alias convertimg="convert -resize 60%"

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '

alias tarbz2="tar -c --bzip2 -f"
alias debor="sudo deborphan | xargs sudo apt-get -y remove --purge"
alias compress="tar -zcvf"

alias infomem='cat /proc/meminfo'
alias infocpu='cat /proc/cpuinfo'
alias infopci='lspci'
alias infousb='lsusb'
alias scrot_delay_5='scrot -d 5'

alias poweroff="sudo shutdown -h now"
alias update="sudo apt-get update"
alias upgrade="sudo apt-get upgrade"
alias install="sudo apt-get install"
alias dnsflush="sudo /etc/init.d/dns-clean start"

alias optijpg='mogrify -quality 75'
alias optijpeg='jpegoptim -v -o -t'


Cam asta am eu în fișierul .bashrc. Sunt sigur că sunt foarte multe alte configurări și sunt curios ce alte comenzi (generale) aș mai putea adăuga în fișierul meu de configurare. Deci, voi ce comenzi interesante aveți în fișierul de configurare?

Postări populare de pe acest blog

Install Heroes Of Might and Magic 3 on Ubuntu Linux